Câu đố về cây:

Nữ thời công hạnh dung ngôn
Xuất giá theo chồng, phụng sự mẹ cha?