Câu đố về đồ vật:

Cái gì không miệng mà kêu
Tội thì không tội, bị treo xà nhà?