Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Hồ nào ở tận rừng sâu
Quanh năm suốt tháng vui cùng gió trăng