Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào vựa lúa miền Nam
Quanh năm lúa tốt hạt thơm đồng vàng