Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào văn vật ngàn năm
Năm xưa vua Lý chọn làm kinh đô?