Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ai về phố cổ Hội An
Tìm thăm nơi ấy, hỏi xem tỉnh gì?