Câu đố tổng hợp:

Bốn chân run cầm cập
Hai bụng dập vào nhau
Đánh đẫy phao câu
Phun ra đầy váy
Là gì?