Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào thờ tổ Nam Phương
Có non cổ tích, có đền Hùng Vương?