Câu đố về vật dụng:

Ba mươi sáu tuổi suốt đời
Không già, không trẻ hẹn người cùng ca
Là cái gì?