Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào thành quách dọc ngang
Xa gần nức tiếng kinh thành đế đô?