Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào Thánh Gióng sinh ra
Tài cao tuổi trẻ giúp ta diệt thù?