Câu đố về cây:

Xa em anh nhớ quê nhà
Nay anh thêm sắc gọi là yêu em?