Câu đố về thực vật và hoa quả:

Vừa bằng đốt tay, thay lay bụng máu
Đến mùa tháng sáu, con cháu được ăn.
(Là quả gì?)