Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Con gì có mũi, không mồm
Dưới sông biết chạy, lên đường đứng im?
(Là cái gì?)