Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Thợ gì bạn với gỗ, cây
Hoa văn rồng phượng, đẹp hay lạ thường?