Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có hồ Trị An
Có thác thủy điện, có rừng Cát Tiên?