Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Giữa nơi biển cả mênh mông

Có vùng đất nổi gọi tên là gì?

Đố là gì?