Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Tám năm chưa khỏi phạm trường quy
Chẳng "quẳng bút lông đi, viết bút chì"
Tiếng cười sắc nhọn như dao kiếm"
Thơ Nôm thâm thuý ít ai bì.
(Là ai?)