Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào một thuở chia ly
Hoài lang dạ cổ nhớ hoài ai ơi?