Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Đường lên xứ lanh quanh quanh
Sinh trên đất Việt, tên Tây, thác gì?