Câu đố về đồ vật:

Mình vàng mà cửa cũng vàng
Mỗi khi lên tiếng, cả làng ra xem?