Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào lắm thác, nhiều hồ
Lắm hoa, nhiều trái, sương mù quanh năm.