Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Về qua Châu Đốc, An Giang
Thăm Bà Chúa Xứ ngự trên núi gì?