Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào lắm suối nhiều đồi
Cao nguyên sao gọi đồng bằng lạ thay?