Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai đà dựng nghiệp Lý triều
Dời đô về đất mỹ miều Thăng Long?