Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào lắm sữa, nhiều bò
Đất đồi thoai thoải, chè xanh bạt ngàn?