Đêm đêm làm bạn với đèn. Giúp người quân tử khỏi hèn chí cao?

>> Đáp án câu đố vui dân gian: Quyển sách