Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Nơi nào là mảnh đất thiêng
Cội nguồn dân tộc, nhớ ơn vua Hùng?