Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào gạo trắng, nước trong
Ai đi đến đó thời không muốn về?