Câu đố về thức ăn:

Khi xưa em ở trên cao
Hái về, mang xắt, thêm đường là em?