Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đông Hồ tranh vẽ dân gian
Xa gần nức tiếng nơi nào hỡi anh?