Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào đồng lúa mênh mông
Bốn mùa nước nổi, Điền Thanh rợp vàng?