Câu đố về đồ vật:

Có cửa mà không có nhà
Có người ngồi đó gọi mà không thưa?