Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào dốc núi thẳng trời
Mùa xuân trẩy hội nức mùi hương thơm?