Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Non xanh, nước biếc mãi còn.
Chùa Hang, Phụ Tử tên hòn ở đâu?