Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Lê Sơ, toán học thần đồng
Nhân dân ca ngợi gọi ông “Trạng Lường”