Câu đố về thức ăn:

Nghe tên là bạn của cua
Bé xíu bỗng lớn phổng phao hơn người
Dầu sôi lửa bỏng nhảy vào
Da em thêm trắng phau phau thơm giòn