Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Năm xưa Tiên đế họ Đinh
Về đây lập nước hiển vinh “Tiên Hoàng”