Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ai - người anh dũng tuyệt vời
Trong nanh vuốt giặc, một lời thép gang.
"Tao thà làm quỷ nước Nam
Làm vương đất Bắc chẳng ham chút nào"?
(Là ai?)