Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Về thăm thủy điện Sông Đà
Mai Châu thung lũng, thác Bờ ở đâu?