Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có huyện Nga Sơn
Nghĩa quân khởi nghĩa sáng danh Ba Đình?