Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Không cánh nhưng lại có đuôi 

Những toan dọn cả bầu trời sạch trong?