Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Trai múa võ, gái đi quyền
Nơi em lại có thêm dừa Tam Quan?