Câu đố về các loại bánh:

Bánh gì ăn diện ngông nghênh với đời?
(Là bánh gì?)