Câu đố về con người và địa danh:

Lượn vòng ôm đất rồng bay
Dòng sông mang nặng tháng ngày nhớ mong
Là sông nào?