Sứ thần Gáprien khi hiện ra với tư tế Dacaria đứng ở bên phải đâu ?