Câu đố về cây:

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai.
Nàng trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây?