Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Một năm có đủ bốn mùa
Sông gì nhìn lá vàng rơi thêm buồn?

Đố là sông gì?