Câu đố về các loài động vật:

Con gì mặc áo cà sa
Tháng năm phượng nở, báo ta hè về?