Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi em ở rất đẹp xinh
Có hàng Bích động, xếp nhì trời Nam?